alfali.ru

Znaczenie wrażeń proprioceptywnych w życiu człowieka

Jakie są wrażenia proprioceptywneOd momentu narodzin osoba uczy się świata poprzez doznania. Są głównym źródłem wiedzy o otaczającym świecie i jego ciele, mają wielkie znaczenie w rozwoju takich działań poznawczych jak mowa, wspomnienia, zainteresowanie, kształtowanie ich zdolności, kultura duchowa. Ciało ludzkie jest bardzo złożone, a jego rozwój ma na celu stworzenie osobowości, która bez uczuć jest niemożliwa. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie sensu wrażeń w życiu człowieka, bez którego procesy poznawcze, relacje międzyludzkie są niemożliwe.

Rodzaje wrażeń

Pierwsza osoba, z wyjątkiem rozwoju mięśni, ma mowę, która jest głównym środkiem komunikacji w społeczeństwie ludzkim. Ale formacja mowy jest niemożliwa bez wzroku, słuchu, dotyku. Główne typy uczuć:

 1. Wzrok.
 2. Przesłuchanie.
 3. Zmysł węchu.
 4. . Smak.
 5. Dotknij.

Są to główne gatunki, bez których niemożliwe jest całkowite istnienie człowieka. Utrata jednego organu zmysłu prowadzi do zmiany innych cech. Na przykład przy utracie wzroku słuch staje się bardziej wrażliwy niż osoba zdrowa. I odwrotnie, z utratą słuchu wizja staje się ostrzejsza. Eksperymenty przeprowadzone przez naukowców wykazały, że jeśli wszystkie odczucia są utracone, osoba po prostu zasypia.

Klasyfikacja wrażeń

Fizjologowie naukowcy sklasyfikowali rodzaje doznań dla ich pełniejszego badania, oraz podzielony na trzy grupy:

 1. Rodzaje wrażeń w życiu człowiekaInteroceptywne - określają wewnętrzne środowisko ciała. Przekazują do mózgu informacje o stanie procesów wewnętrznych poprzez receptory w żołądku, sercu i innych narządach. Są to najprostsze, wyrażające uczucie głodu, kiedy receptory żołądka dają sygnał - poczucie komfortu, kiedy potrzeby lub dyskomfort są spełnione w przypadku choroby dowolnego organu. Dyskomfort pomaga wcześnie rozpoznać chorobę narządu wewnętrznego. Ogólnie, odczucia interoceptywne odgrywają ważną rolę w psychosomatycznej części medycyny.
 2. Proprioceptywne - przekazują sygnał o pozycji ciała w przestrzeni.
 3. Eksteroceptywne - przesyła sygnały ze świata zewnętrznego poprzez słuch, wzrok, dotyk, smak i zapach. Są one podzielone na dwie kategorie: kontaktowe i odległe uczucia. Kontakt - to smak i dotyk, odległy - zapach, słuch i wzrok.

Wrażenia czucia proprioceptywnego odgrywają ważną rolę w życiu człowieka. Propriocepcja to połączenie sygnałów, wysyłane do centralnego układu nerwowego przez neurony czuciowe zlokalizowane w ścięgnach, mięśniach, torebkach stawowych. Proprioceptory są receptorami mięśni, które wysyłają sygnał do mózgu na temat położenia, deformacji lub przemieszczenia różnych części ciała. Aktywność tych czujników determinuje ruch wszystkich narządów ruchu i tkanek nie tylko człowieka, ale także zwierząt podczas snu lub ruchu. Na przykład, przy zamkniętych oczach, osoba może poprawnie napisać kilka liter, jest to pamięć mięśniowa.

System receptorów mięśniowych powoduje powstanie wrażenia mięśniowego z napięciem lub rozluźnieniem mięśni, stawów, więzadeł. Zmiany w uczuciach mięśniowo-stawowych są badane w fizjologii i psychologii, ponieważ są ważnym elementem orientacji człowieka w przestrzeni i czasie.

Oddzielenie wrażeń proprioceptywnych

 1. Jak dzielić się uczuciamiRównowaga. Czujniki poczucia równowagi znajdują się w jednej z trzech części ucha wewnętrznego - przedsionku. Ruch płynu działa na zakończenia nerwowe w wewnętrznych ścianach ucha, co powoduje poczucie równowagi. To uczucie wciąż powstaje dzięki pomocy informacji wzrokowych, wrażeń dotykowych, wibracji. Na przykład, po zanurzeniu w wodzie mózg otrzymuje dane o pozycji ciała za pomocą poczucia równowagi. Zasadniczo organizm nieświadomie reguluje pozycję ciała.
 2. Ruch. Zmysły zmysłowe znajdują się w mięśniach, ścięgnach, stawach. Dzięki tym uczuciom osoba ma wyobrażenie o prędkości ruchu, położeniu jakiejkolwiek części ciała. Poczucie ruchu koordynuje ruch osoby, a naruszenie tego uczucia prowadzi do ataksji lub zaburzeń ruchowych.
 3. Uczucie pozycji kończyn - osoba może ustalić pozycję kończyn w stosunku do siebie.
 4. Poczucie wysiłku - kiedy możesz określić siłę mięśni podczas podnoszenia lub przesuwania obiektu. Wraz z układem skórnym, wzrokowym i przedsionkowym analizator ruchu oceni położenie ciała w przestrzeni, uczestniczy w regulacji aktywności mięśni.

Ogólnie rzecz biorąc, sensacja - prosty proces mentalny, wynikające z działania różnych bodźców na narządy zmysłów, przekazywane jest do kory mózgowej. Za pomocą tych uczuć człowiek może w pełni rozwinąć się i poprawić, komunikować, wzrastać duchowo i fizycznie.

Udostępnij w sieciach społecznościowych:

Podobne

© 2011—2019 alfali.ru